FlxColor

API Reference > flixel.util > FlxColor

FlxColor

色定数の定義クラスです

定数名見本定数名見本定数名見本
RED0xffff0000CRIMSON0xffdc143cSALMON0xfffa8072
CORAL0xffff7f50OLIVE0xff808000
YELLOW0xffffff00GOLDEN0xffffd700GOLDENROD0xffdaa520
IVORY0xfffffff0BEIGE0xfff5f5dcWHEAT0xfff5deb3
TAN0xffd2b48cKHAKI0xffc3b091
CHARTREUSE0xff7fff00LIME0xffbfff00
GREEN0xff008000TEAL0xff008080FOREST_GREEN0xff228b22
CYAN0xff00ffffAQUAMARINE0xff7fffd4AZURE0xff007fff
BLUE0xff0000ffNAVY_BLUE0xff000080ROYAL_BLUE0xff084c9e
MEDIUM_BLUE0xff0000cd
PURPLE0xff800080PLUM0xff843179INDIGO0xff4b0082
PUCE0xffcc8899MAUVE0xffe0b0ffLAVENDER0xffb57edc
MAGENTA0xffff00ffHOT_PINK0xfffc0fc0FUCHSIA0xffff77ff
PINK0xffffc0cb
BROWN0xff964B00MAROON0xff800000
WHITE0xffffffffSILVER0xffc0c0c0GRAY0xff808080
CHARCOAL0xff464646BLACK0xff000000TRANSPARENT0x00000000

※ 「TRANSPARENT」は透過色

Asepriteのインデックスカラー

見本見本見本見本
0x0000000x2220340x45283C0x663931
0x8F563B0xDF71260xD9A0660xEEC39A
0xFBF2360x99E5500x6ABE300x37946E
0x4B692F0x524B240x323C390x3F3F74
0x3060820x5B6EE10x639BFF0x5FCDE4
0xCBDBFC0xFFFFFF0x9BADB70x847E87
0x696A6A0x5956520x76428A0xAC3232
0xD957630xD77BBA0x8F974A0x8A8F30

Asepriteのカラー定義

 // Asepriteカラーセット
 public static inline var ASE_BLACK:Int   = 0xFF000000; // 黒
 public static inline var ASE_LAMPBLACK:Int = 0xFF222034; // 濃い黒
 public static inline var ASE_TAUPE:Int   = 0xFF45283C; // 黒
 public static inline var ASE_BROWN:Int   = 0xFF663931; // 茶色
 public static inline var ASE_MAROON:Int  = 0xFF8F563B; // 赤茶色
 public static inline var ASE_ORANGE:Int  = 0xFFDF7126; // オレンジ
 public static inline var ASE_SALMON:Int  = 0xFFD9A066; // オレンジピンク
 public static inline var ASE_PINK:Int   = 0xFFEEC39A; // 肌色
 public static inline var ASE_YELLOW:Int  = 0xFFFBF236; // 黄色
 public static inline var ASE_LIME:Int   = 0xFF99E550; // 黄緑
 public static inline var ASE_LIMEGREEN:Int = 0xFF6ABE30; // 濃い黄緑
 public static inline var ASE_GREEN:Int   = 0xFF37946E; // 緑
 public static inline var ASE_DARKGREEN:Int = 0xFF4B692F; // 暗い緑
 public static inline var ASE_DARKBROWN:Int = 0xFF524B24; // 暗い茶色
 public static inline var ASE_DARKNAVY:Int = 0xFF323C39; // 暗い紺色
 public static inline var ASE_NAVY:Int   = 0xFF3F3F74; // 濃い紺色
 public static inline var ASE_TEAL:Int   = 0xFF306082; // 青緑
 public static inline var ASE_BLUE:Int   = 0xFF5B6EE1; // 青
 public static inline var ASE_SKYBLUE:Int  = 0xFF639BFF; // 薄い青色
 public static inline var ASE_CYAN:Int   = 0xFF5FCDE4; // 水色
 public static inline var ASE_LIGHTCYAN:Int = 0xFFCBDBFC; // 薄い水色
 public static inline var ASE_WHITE:Int   = 0xFFFFFFFF; // 白
 public static inline var ASE_FRENCHGRAY:Int= 0xFF9BADB7; // 青みがかった灰色
 public static inline var ASE_DARKGRAY:Int = 0xFF847E87; // 明るい灰色
 public static inline var ASE_GRAY:Int   = 0xFF696A6A; // 灰色
 public static inline var ASE_CHARCOAL:Int = 0xFF595652; // 石炭色
 public static inline var ASE_PURPLE:Int  = 0xFF76428A; // 紫
 public static inline var ASE_CRIMSON:Int  = 0xFFAC3232; // 濃い赤
 public static inline var ASE_RED:Int    = 0xFFD95763; // 赤
 public static inline var ASE_MAGENTA:Int  = 0xFFD77BBA; // 明るい赤紫色
 public static inline var ASE_DRAKKHAKI:Int = 0xFF8F974A; // 暗い黄土色
 public static inline var ASE_OLIVE:Int   = 0xFF8A8F30; // 暗い黄色